Over Ons

Wat betekent de Wissel ?

Omdat jongeren vonden dat er in Mill voor hun leeftijdsgroep (buiten sportactiviteiten om) weinig tot niets te doen was, is Stichting de Wissel is in 1983 opgericht door een aantal Millse jongeren. Het Doel van de stichting was de belangen te behartigen van jeugd en jongeren en het bevorderen van mogelijkheden tot sociaal culture vorming, vrijetijdsbesteding en ontmoeting voor deze groep in de gemeente Mill. In 1986 vond de officiële opening plaats van de Wissel.
Nu is jongerencentrum de Wissel een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de jeugd. Dit probeert De Wissel op allerlei manieren te doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van concerten, dance-feesten, filmavonden, cursussen en workshops en inloopavonden of allerlei activiteiten waar jongeren aan deel kunnen nemen in hun vrije tijd. In de Wissel hebben kinderen, tieners en jongeren, met of zonder beperking een belangrijke rol. De Wissel is een jongerencentrum waar voor en door jongeren sociaal culturele activiteiten worden georganiseerd in hun vrije tijd. De Wissel heeft zichzelf als doel gesteld om jeugdigen van 4 tot 24 jaar in de gemeente Mill en Sint Hubert de mogelijkheid te bieden tot het beleven en vormgeven van een eigen cultuur en zinvolle vrijetijdsbesteding. De Wissel wil jeugdigen een plek bieden om elkaar te ontmoeten, te recreëren en iets te leren. De Wissel biedt je een plek waar je jezelf kunt zijn en waar je je thuis voelt, waar je als jongere gehoord wordt, geprikkeld wordt om iets te ondernemen en waar je je ideeën kunt omzetten in daadwerkelijke activiteiten.

Wat is het Doel?

Iedere organisatie heeft een doel. Zonder doel ben je stuurloos en kan het alle kanten opgaan. Het is belangrijk voor de organisatie en de vrijwilligers om te weten wat je doel is. Je weet dan ook, wat je door gezamenlijke inspanning, wilt bereiken.

Doelstelling van de Wissel

Kinderen en jongeren doen mee door het organiseren van activiteiten of er aan deel te nemen in de vrije tijd.
De activiteiten zijn gericht op ontmoeting, ontspanning en nieuwe dingen leren.

Dit betekent dat jongeren samen hun ideeën en wensen omzetten in activiteiten en daarmee ook verantwoordelijk zijn. Dit kan zijn een muziekfestival, een schoolfeest, een themafeest, een cursus of een open avond. Hiervan kunnen jongeren veel leren, maar gewoon plezier hebben met elkaar is hierin ook belangrijk.

Stage en Maatschappelijke stage

De Wissel is een leerplaats voor jongeren dus ook voor jongeren die vanuit school een stage mogen vervullen.

Het bestuur

Dit is ook een werkgroep op vrijwillige basis. Ze  vertegenwoordigen De Wissel in onderhandeling met o.a. de gemeente en zorgen ervoor dat alles goed verloopt zoals het beheer van de financiën etc. In het bestuur zitten minstens 2 afgevaardigden vanuit de vrijwilligers. Het bestuur vergaderd maandelijks en bespreekt alle gangbare zaken die voorkomen in De Wissel. Je bent altijd welkom om eens een bestuursvergadering bij te wonen.